Svetovi Ljubomira Simovića u novom broju „Međaja”

Svetovi Ljubomira Simovića u novom broju „Međaja”

Novi „Međaj” donosi nam svojevrsnu užičku pesničku trilogiju „Traganje za Konderom” autora Ljubomira Simovića. Tri njegove knjige „Vidik na dve vode”, „Igla i konac” i „Istočnice”, spojene u jednu, čine pesničku celinu posvećenu piščevom rodnom gradu i kraju.

Autor je ponovo čitajući ove tri knjige rešio da pripremi njihovo kritičko izdanje. Neke pesme je skratio, neke prepravio, s težnjom da se ovo izdanje smatra definitivnim i jedinim merodavnim u odnosu na prethodna.

Sami naslovi pesama nagoveštavaju burne  događaje koji su u njima opisani: Okupacija Užica, Vešala na Žitnoj pijaci u Užicu, Vidik pri bekstvu iz Kostojevića, Zapevka na grobu kapetana Šuljagića.

  • Njegove punokrvne pesničke slike osvajaju nas gotovo čulnom konkretnošću. Tako, na primer, vešala na Žitnoj pijaci i Zlakuškoj rampi, javna kujna na Carini, poljoprivredno dobro u Turici, grob na Vardi ili Jokina ćuprija, železnička stanica i kantardžinica iz vremena koje ima sve manje svedoka, kroz sugestivno prožimanje zvuka i znaka u Simovićevim pesmama prisutni su do začudne bliskosti, do toga da živo osećamo njihovo prisustvo, piše urednik časopisa Zoran Jeremić.

Simović je jednom prilikom rekao da u poeziji ne možemo imati Bodlera ako nemamo Pariz, niti možemo imati Domentijana i Teodosija ako nemamo Hilandar i Studenicu. Jeremić dodaje: „Ne možemo imati ni Simovića ako nemamo Užice. Niti možemo imati Užice ako nas na putu iz donjeg u gornji grad ne vodi njegov pesnik.

Objavljivanje ovog broja časopisa Međaj omogućili su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Grad Užice.

shares
Skip to content