Објављена „Библиографија часописа Међај (1981−2020)”

Објављена „Библиографија часописа Међај (1981−2020)”

Недавно је из штампе изашла публикација „Библиографија часописа Међај (1981−2020)” поводом четрдесет година излажења часописа. Аутори су библиотекари Биљана Ристовић и Гордана Бацотић.

Библиографија обухвата све прилоге објављене у часопису у периоду од 1981. до 2020. године, односно 2128 библиографских јединица. Библиографију прате три регистра: Регистар наслова (попис свих наслова), Именски регистар (попис усвојених одредница за све ауторе, са упутницама за остале облике имена) и Предметни регистар (попис свих предметних одредница).

Посебна пажња посвећена је историјату часописа, његовом покретању и првом броју, као и уредницима, рубрикама, тематским бројевима, ауторима и илустраторима. Праћене су промене концепције и визуелног идентитета зависно од уређивачке политике. Детаљно је приказан историјат Конкурса „Милутин Ускоковић”. Ови подаци налазе се у уводном делу Библиографије и прилозима са табелама.

Међај: часопис за књижевност, уметност и културу почео је да излази 1981. године у Ужицу. Издавање часописа покренула је Самоуправна интересна заједница културе општине (СИЗ) и Народна библиотека „Едвард Кардељ” (данас Народна библиотека Ужице), која је од 2003. године једини издавач.

Иако у Међају доминирају завичајне теме и аутори, часопис превазилази локалне оквире и даје ширу слику српске књижевности, културе и уметности у епохи са прелаза из 20. у 21. век, обухватајући ауторе и дела чију је вредност време потврдило, али и оне који нису у потпуности остварили свој потенцијал.

„Библиографија часописа Међај (1981-2020)” објављена је као тематски број часописа Међај, уз финансијску подршку Града Ужица.

Комплетан број доступан је у дигиталном издању на линку:

file:///C:/Users/Korisnik/AppData/Local/Temp/Z_ZC_Medjaj_2021_b117.pdf

shares
Skip to content