Објављен нови број часописа Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност

Објављен нови број часописа Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност

         Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност број 7

         Народна библиотека Ужице је на иницијативу Стручног већа и Подружнице Библиотекарског друштва за Златиборски округ, 2016. године у години јубилеја – 160 година од оснивања Читалишта,  покренула стручни часопис Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност. На почетку свог оснивања, часопис је излазио само електронски, једном годишње (до 2020). године. Захваљујући средствима Министарства културе и информисања (2020) урађен је подсајт за часопис, тако да је од јануара 2021. године доступан  и на:  https://korakbiblioteke.biblioteka-uzice.rs. Штампање првих пет бројева такође је омогућило Министарства културе и информисања (2021), а број шест (2021) и седам (2022) су изашли у штампаном  и електронском облику уз новчану помоћ поменутог Министарства .  Часопис је похрањен у репозиторију у  Центру за научне информације у Народној библиотеци Србије и у процесу је категоризације. Радови су распоређени у оквиру рубрика:

  • Из прошлости – радови из историје библиотекарства и културне историје.
  • Истраживања – истраживачки радови из библиотекарства.
  • Библиографије и каталози – библиографије и библиографска истраживања.
  • Савремени токови – радови из области савремених библиотечких услуга, програми и пројекти у библиотекарству, примери добре праксе и сл.
  • Преводи – преводи стручних радова, стандарда, смерница и других докумената; Прикази – прикази стручних монографија и часописа.

          Часопис је до сада објавио значајне прилоге попут библиографије Маге Магазиновић, прилог о Љубомиру Стојановићу, Стојану Обрадовићу и др., као и радове из савремене библиотечке теорије и праксе.

          У 2022. години навршило се 30 година од смрти завичајног песника Момчила Тешића и тим поводом је приређена библиографија објављених радова и приказа у завичајној периодици. Такође се у овој години навршило и  30 година од смрти Љубише Р. Ђенића, еминентног библиотекара и вредног сакупљача културног блага златиборског региона. Ђенић је током животног века објавио на десетине радова из етнологије и сродних области. У овогодишњем броју часописа је објављна био-библиографија овог аутора. Поред поменутих радова, у Кораку библиотеке број 7 можете читати и о најстаријој књизи у Пожешкој библиотеци или упознати најзначајније античке библиотеке. Радови који се односе на едукацију запослених доносе увид у сваремни стручни кадар у јавним, златиборским библиотекама и усавршавање библитекара мачванског округа, а запосленима се бави и рад који је везан за улогу књиговезнице у јавним библиотекама у Србији. Утицај књига и библиотека на становништво у часопису је  описан са више аспеката и бави се превазилажењем изазова писања стручног или научног рада, могућношћу учења страних језика читањем, али и њеном лековитом применом у подизању квалитета живота старијих суграђана, као и становника руралних подручја.

 Актуелни број је доступан на: https://korakbiblioteke.biblioteka-uzice.rs/2022/12/12/korak-biblioteke-casopis-za-kulturu-i-biliotecko-informacionu-delatnost-br-7

 

shares
Skip to content