Научни скуп „Књижевно дело Милутина Ускоковићаˮ

Научни скуп „Књижевно дело Милутина Ускоковићаˮ

Народна библиотека Ужице и Педагошки факултет у Ужицу организују Научни скуп Књижевно дело Милутина Ускоковића, уз пратеће програме који ће се одржати у  Ужицу, 3. и 4. јуна 2024. године.

 

Понедељак3. јун

13 часова, Трг партизана

Отварање изложбе „Милутин Ускоковић / Vitae fragmenta –

Фрагменти животаˮ

Аутори: Анђа Бјелић, Илија Смиљанић, Нела Томић Богдановић

На отварaњу изложбе говоре: Душица Мурић, др Јелена Раковић Радивојевић и проф. др Јелена Панић Мараш

 

15 часова, Народна библиотека Ужице

Отварање Скупа

Поздравне речи:

Душица Мурић, Народна библиотека Ужице

проф. др Љиљана Костић, Педагошки факултет у Ужицу


15.15–17.15

Прва сесија

председавају: проф. др Гојко Тешић и проф. др Предраг Петровић

проф. др Гојко Тешић

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Фрагменти о Vitae fragmente Милутина Ускоковића

проф. др Горан Максимовић

Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Књижевнокритички прилози Милутина Ускоковића

проф. др Предраг Петровић

Филолошки факултет Универзитета у Београду:

Модернистичке тенденције у романима Милутина Ускоковића

проф. др Јелена Јовановић

Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Романи Милутина Ускоковића у контексту поетике српске модерне

доц. др Ђорђе Радовановић

Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу

Од Ускоковићевих дошљака до Андрићевих апатридаобескорењеност и (са)знање у прози Милутна Ускоковића

доц. др Александра Бјелић

Педагошки факултет Универзитета у Крагујевцу

Прилог проучавању фолклорних елемената у роману Чедомир Илић

Милутина Ускоковића

проф. др Милка Николић

Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу

О идиолекту Милутина Ускоковића из лингвистичке

и стилистичке перспективе

Дискусија


Уторак, 4. јун

 10.00–12.00

Друга сесија

Председавају: проф. др Горан Максимовић и проф. др Љиљана Костић

 проф. др Бојана Стојановић Пантовић

Филозофски факултет  Универзитета у Новом Саду:

Милутин Ускоковић као зачетник кратке модернистичке прозе

др Ана Стишовић Миловановић

Институт за српску културу Приштина – Лепосавић

Дијалог архетипског и модерног у краткој прози Милутина Ускоковића

проф. др Љиљана Костић

Педагошки факултет Универзитета у Крагујевцу

Психологија детињства у приповеткама Милутина Ускоковића

доц. др Кристина Стевановић

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Приповетке Милутина Ускоковића

доц. др Бојан Марковић

Факултет за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду

Индивидуализација ликова као облик отпора у приповеткама Милутина Ускоковића

проф. др Јелена Панић Мараш

Факултет за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду

Милутин Ускоковић и српска култура на почетку 20. века

Дискусија и затварање скупа

 

 

 

19 часова,  Народна библиотека Ужице

 Предавање о Милутину Ускоковићу 

проф. др Предраг Петровић

модератор: проф. др Јелена Панић Мараш


Добро дошли!

shares
Skip to content