Годишња чланарина за одраслу особу

(од 15 година)

800,00

Годишња породична чланарина

(најмање 2 члана)

500,00

(1000,00)

Годишња чланарина за пензионере

700,00

Годишња чланарина за децу

500,00

Годишња чланарина за студенте

500,00

Годишња чланарина за незапослене (потврда са НСЗ)

500,00

Годишња чланарина у Огранцима

500,00

Месечна чланарина

(за коришћење фондова у Библиотеци)

300,00

Групна чланарина

(минимум 10 чланова)

300,00

Чланови Клуба 3 остварују попуст од 50% на годишњу чланарину

350,00

Право на бесплатан упис имају:

– деца предшколског узраста и ученици првог разреда основних школа,

– чланови свих удружења инвалида укључујући и чланове Удружења ветерана и ратних војних инвалида,

– труднице,

– добровољни даваоци крви за текућу годину уз потврду односно легитимацију о давању крви

– лица којима се додељује почасно чланство,

– власници Ужичке породичне картице за једног члана породице,

– ђаци генерације основних и средњих школа и ученици који су освојили прва три места на републичком или међународном такмичењу.

Директор може донети одлуку о  бесплатном учлањењу водећи рачуна о статусу корисника и интересима установе.

Подаци за уплату чланарине:

рачун: 840-169668-83

модел и позив на број: 97  03-07538-742141-00-04-820

Skip to content