Реч младих : омладинске новине Титовоужичког региона / припремили Слободан Мрвић, Драгана Курчубић

Титово Ужице : Омладинске новине : Међуопштинска конференција ССОС-а, 1976-1989 (Београд : Политика)

Поднаслов: од бр. 2 (1976) Омладинске новине региона Титово Ужице; од бр. 51 (1979) Лист омладине Tитовоужичког региона
Главни и одговорни уредници: од бр. 7 (1976) Драгана Курћубић [!]; од бр. 28 [?] (1977) Раша Ивановић; од бр. 87 (1981) Милијан Деспотовић; од бр. 203 (1989) Јусуф Козица
Штампарија: од бр. 91 (1981) Глас, Београд; од бр. 162 [?] (1986) Политика, Београд

Издање Омладинских новина за Титовоужички регион
Прве четири године не излази током лета; од 1980. у летњем периоду излази као заједничко издање регионалних издања Омладинских новина (другачија нумерација).

Skip to content