Спорт и филм: лист за спорт, филм и савремене сензације / власник Војислав Миловановић ; одговорни уредник Јован Николић. – Год. 1, бр. 1-7 (17. октобар-? 1928). – Ужице : [б. и.], 1928 (Ужице : Штампарија Сл. Г. Поповића и сина). – 32 cm

Skip to content