• Корисник  може путем међубиблиотечке позајмице поручити Грађу из других библиотека у земљи и иностранству. Такође се члановима других библиотека у земљи и/или иностранству омогућава позајмица грађе и копирање чланака из фондова НБУ. Међубиблиотечку позајмицу грађе из иностранства обавља Народна библиотека Србије и УБ „Светозар Марковићˮ.
  •  Међубиблиотечка позајмица није могућа из библиотека које су у саставу других установа на територији Града Ужица.
  • Међубиблиотечком позајмицом није обухваћена грађа која се не издаје на коришћење ван просторија НБУ и чије је умножавање на било који начин забрањено, као што су стара и ретка издања, референсне публикације, периодичне публикације и некњижна грађа.
  • Међубиблиотечку позајмицу, за потребе чланова НБУ, обавља Одељење стручне књиге НБУ.
  • Грађа набављена међубиблиотечком позајмицом може се користити искључиво у читаоници Одељења стручне књиге.
  • Рок за враћање позајмљених публикација зависи од правила библиотеке која позајмљује публикације.

Остале услуге позајмице и резервације Грађе регулисане су  Правилником о коришћењу библиотечко-информационе грађе и    извора, пружању основних услуга и начину рада са корисницима НБУ.

 

Skip to content