Грађа Библиотеке се може користити за потребе снимања, фотографисања, понављања издања или прештампавања и за потребе изложби, што је ближе дефинисано Правилником о коришћењу библиотечко-информационе грађе и извора, пружању основних услуга начина рада са корисницима Народне библиотеке Ужице.

Skip to content