• Услугу позајмице Грађе ван НБУ и услуге у читаоницама могу користити само чланови НБУ. Позајмица Грађе ван просторија НБУ могућа је искључиво са позајмних одељења (Позајмно одељење за одрасле, Дечје одељење и Огранци НБУ). Грађа са Одељења стручне књиге (осим књига на страном језику), Завичајног одељења и Одељења периодике не може се позајмљивати ван просторија НБУ.
  • Корисник  може истовремено позајмити  највише три јединице грађе ван просторија НБУ. Са Дечјег одељења истовремено се могу позајмити до две јединице грађе. Са чланском картом Дечјег одељења може се позајмити  1 јединице грађе са Позајмног одељења за одрасле. Са чланском картом Позајмног одељења за одрасле може се позајмити 1 јединице грађе са Дечјег одељења. Са чланском картом издатом у Огранцима НБУ истовремено се могу позајмити највише три јединице грађе са било ког позајмног одељења НБУ.
  • Није дозвољено истовремено позајмити више од једног примерка библиотечке грађе истог наслова.
  • Није дозвољено истовремено позајмити више од две лектире за исти разред.
  • Корисници са месечном чланарином грађу  могу користити искључиво у читаоницама.
  • Корисници могу користити грађу других библиотека преко услуге међубиблиотечке позајмице поштујући правила библиотека које позајмљују Грађу.
  • Корисник не може размењивати грађу издату на своје име са другим корисницима.
  • Корисник може резервисати Грађу директно код библиотекара на одељењу или електронским путем.
  • Резервисану  Грађу из дела фонда намењеног за позајмицу ван библиотеке корисник може преузети на пулту позајмних одељења.
  • Резервисана Грађа намењена за рад у студијским читаоницама и серијске публикације могу се преузети у за то предвиђеним одељењима.

Остале услуге позајмице и резервације Грађе регулисане су  Правилником о коришћењу библиотечко-информационе грађе и извора, пружању основних услуга и начину рада са корисницима НБУ.

Skip to content