zavicajno

Позајмно одељење
Дечје одељење
Научно одељење
Позајмно одељење
Одељење обраде
Завичајно
Одељење периодике
Управа
Позајмно одељење за одрасле

Позајмно одељење за одрасле пружа услуге читаоцима   
старијим од 14 година.

Књижни фонд Oдељења обухвата  преко 130.000 књига.
Најзаступљенија је домаћа и страна књижевност, а значајно   место има и стручна литература из природних и друштвених   наука и уметности.

Поред лисних каталога (ауторског, насловног, стручног и   каталога критика и есеја ), читаоцима је омогућен и приступ   електронском каталогу, а однедавно и Узајамној бази   података COBISS.
  

 
У оквиру овог Oдељења налази се и Читаоница за дневну   штампу.


Позајмно одељење

Први сусрет са Библиотеком
decije
Дечје одељење 
Фонд дечијег одељења примерен је најмлађим  корисницима односно деци предшколског узраста и  ученицима Основних школа.

Школска лектира, сликовнице, белетристика, стручна  литература као и велики број часописа за децу у  слободном су приступу.

Одељење поседује и рачунар тако да читаоци могу  користити мултимедијалне енциклопедије за лакше и брже  информисање и израду домаћих задатака.

Такмичења у рецитовању, пројекције цртаних филмова,  изложбе и литерарни конкурси само су део активности  овог одељења
.
uvecaj sliku
Нова читаоница ...
uvecaj sliku
...lepša i bolja
citaonica

Електронска читаоница
Одељење стручне књиге
У оквиру овог Одељења налази се око 14.000 књига   стручне литературе предвиђене за рад у Читаоници.

Издвојен део фонда представљају књиге САНУ и Матице
   српске као и бројна сабрана дела из разних области
   људског стваралаштва.

Посебан Фонд стране књиге са око 3.000 публикација на  енглеском, немачком, руском, италијанском, шпанском,   француском и бројним другим језицима. Ове књиге су   предвиђене као део позајмног фонда и могу се користити  ван Библиотеке.

Читаоница има 15 места за читаоце и користе је углавном   студенти и средњошколци за припрему испита, семинара и   матурских радова, али је доступна свим члановима Библиотеке.

Саставни део овог Одељења је и Електронска читаоница у
којој је омогућен приступ Интернету и коришћење    мултимедијалних енциклопедија.

   
citaonica_naucno
Читаоница

 

Дечје одељење
Научно одељење
Позајмно одељење
Одељење обраде
Завичајно
Одељење периодике
Управа

-Одређен број новина и часописа чува се и коричи.

-Наша Библиотека поседује
све бројеве листа Политика
од 1944.године..


Одељење периодике  
      Велики број периодичних публикација које су доступне
   члановима наше Библиотеке,обрађују се и евидентирају    на овом Одељењу.

Дневни листови: Политика, Глас, Данас и Новости.
Периодични листови: Нин, Илустрована политика, Про-
   светни преглед, Моћ природе, Књижевни лист, Војска,
   Службени лист РС, Службени гласник СЦГ, Шуме,
   Вукова задужбина, Привредни саветник,Параграф прес,
   Привредник, Хвосно, Република,

Стручни часописи: Летопис Матице српске, Кораци,
   Настава и васпитање, Књижевни лист, Дигитал, Свеске,
   Исидоријана, Реч, Астрономија, Овдје...

Дечији листови: Политикин забавник, Школарац, Велико
   двориште, Мало двориште,Тик так, Полетарац, Маслачак.

Завичајна периодика: Вести, Ужичка недеља, Међај,
   Свитак, Пожешки годишњак, Ариљски хоризонти,    Рачански зборник,Сјенички зборник.

Страна периодика: "Paris match", "Premiere".
periodika

Читаоница

Одељење обраде
Дечје одељење
Научно одељење
Позајмно одељење
Одељење обраде
Завичајно
Одељење периодике
Управа

Одељење обраде и набавке
У овом одељењу врши се стручна класификација,  инвентарисање монографских публикација и вођење  главне  књиге инвентара.

Народна библиотека Ужице попуњава своје фондове   куповином, откупом Министарства културе, поклоном   издавача Златиборског округа и поклонима суграђана.
 
Целокупни фонд обрађен је каталошки.
 
Алфабетски  каталог  на наслов и алфабетски каталог на   аутора, као и  стручни  каталог и каталог есеја и критика,   доступни су  читаоцима на  одговарајућим одељењима.

Пратећи савремене трендове Библиотека је 1977. године
 формирала Електронски каталог који је доступан читаоцима. 

Од јуна 2004. године захваљујући коришћењу новог   софтвера COBISS, Народна библитека Ужице укључена је у   Узајамни каталог Виртуелне библиотеке Србије,тако да је и наш Електронски каталог путем Интернета доступан свим   грађанима.

 
Колектив Народне библиотеке Ужице 2011. године
Колектив Народне библиотеке Ужице 2006. године
 kolektiv