zavicajno

  Међубиблиотечка позајмица  
Уколико наша Библиотека не поседује публикацију коју тражите (књигу, часопис, чланак, некњижну грађу и др.) можете користити услугу међубиблиотечке позајмице.
Народна библиотека Ужице врши међубиблиотечку позајмицу публикација из својих фондова и из фондова других библиотека у Србији и иностранству. За читаоце изван Ужица, публикације се позајмљују искључиво на захтев институција (библиотека).

 

 
     
  Поступак за коришћење ове услуге  
 
Литературу коју не поседује у својим фондовима Библиотека може поручити својим корисницима путем међубиблиотечке позајмице. Жељену литературу можете поручити на следећи начин: лично у Одељењу стручне књиге Народне библиотеке Ужице или контактом на E-mail:
dristanovic@biblioteka-uzice.rs

Међубиблиотечка позајмица се најчешће обавља са свим
библиотекама које су укључене у COBISS систем.
За позајмљене публикације из других библиотека наплаћују се поштански трошкови Post Express-a, у зависности од тежине публикације.
За читаоце изван Ужица, публикације се позајмљују искључиво на захтев институција (библиотека) чији су они корисници.
Контакт особе за међубиблиотечку позајмицу: Драгана Ристановић и Биљана Ристовић, библиотекари Одељења стручне књиге
.