Књиговезница

Књиговезница спроводи превентивне и куративне мере у циљу заштите библиотечке грађе и извора. Опремљена је машинама за сечење картона и папира, ножем, деклишером и пресом за књиге.

Годишње се просечно укоричи 8 текућих годишта новина (Политика 12 томова, Службени гласник 15 до 20, Српски књижевни лист 1, Нин 3, Вести 2, Ужичка недеља 1, Службени лист града Ужица 1, Политикин забавник 4 тома). На годишњем нивоу изврши се око 600 брзих интервенција код мање оштећених публикација, док се око 700 књига укоричи у тврди, а 2200 у меки повез.

У Књиговезници се врши и фотокопирање делова публикација за потребе Библиотеке и корисника у складу са законима који регулишу ауторска и сродна права. Књиговезница има значајну улогу у техничкој припреми изложби и креативних радионица на Дечјем одељењу, као и у изради материјала неопходних за свакодневни рад у Библиотеци.

 

Skip to content