Матична служба

Народна библиотека Ужице врши матичну функцију за јавне, школске и специјалне библиотеке, као и за информационе центре при другим установама, организацијама или удружењима на територији града Ужица и општина: Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница и Чајетина.

У складу са законским одредбама прати стање, проучава потребе и предлаже мере за унапређење рада библиотека.
На основу непосредног увида у стање простора, опреме, кадрова и фондова библиотечке грађе, издају се упутства, препоруке и предлози мера за унапређење рада. Углавном се односе на испуњавање прописаних стандарда, аутоматизацију пословања, техничку опремљеност, доступност база за претраживање на Интернету, планску набавку књига, ревизију фондова, недостатак простора и  кадрова. Осим тога, врше се консултације са представницима оснивача, односно локалних самоуправа у вези са законским функционисањем јавних библиотека у окружењу.

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању организује предавања и семинаре за библиотекаре јавних и школских библиотека.

maticna@biblioteka-uzice.rs

Skip to content