Одељење библиографске обраде грађе и извора

У овом одељењу врши се стручна класификација, библиографска обрада, инвентарисање библиотечке грађе и извора и воде се главне књиге инвентара.

Народна библиотека Ужице  попуњава своје фондове куповином, поклоном, обавезним примерком издавача Златиборског округа и откупом публикација које за њу врши Министарство културе и информисања.

Библиотека је започела аутоматизацију пословања и израду електронског каталога 1997. године у програму ISIS у ком је имала формирану  Библио базу за обраду монографских публикација, Корис за евиденцију о корисницима и позајмицу и базу за обраду периодике.

COBISS платформу користи од 2004. године где развија базу COBISS NBU у којој је библиографски обрађен фонд библиотеке и аутоматизована позајмица и набавка. Електронски каталог је доступан на интернету, део је Виртуелне библиотеке Србије и Узајамне каталогизације.

За претраживање библиотечких база у COBISS систему Србије  и базе COBISS NBU на мобилним уређајима може се користити и апликацијa mCOBISS.

obrada@biblioteka-uzice.rs

 

Skip to content