Одељење књиге на страном језику

Одељење књиге на страном језику

Фонд књига на страним језицима је саставни део фонда Одељења стручне књиге од 2005. године.  Фонд садржи око 5000 наслова на енглеском, руском, француском, немачком, италијанском и другим језицима из белетристике и свих области људског знања. Најбројније су књиге на енглеском и руском језику. Фонд је каталошки обрађен у COBISS NBU бази података и овај каталог је доступан на интернету. Књиге из овог фонда се позајмљују на месец дана члановима Библиотеке.

Skip to content