Одељење стручне књиге

Одељење стручне књиге са читаоницом намењено је свим корисницима који се баве научно-истраживачким радом (средњошколцима, студентима, професорима, научним радницима).

У оквиру овог Одељења налази се око 27.000 књига стручне литературе предвиђене за рад у Читаоници. Литературу која се не износи могуће је фотографисати, фотокопирати или скенирати.

Посебне збирке у оквиру фонда су:

  • Референсна збирка (енциклопедије, лексикони, речници)
  • Издања Српске академије наука и уметности
  • Коло Српске књижевне задруге
  • Сабрана дела српских и страних књижевника
  • Сабрана дела истакнутих личности из света науке
  • Велике едиције (Српска књижевност у сто књига, Десет векова српске књижевности, Пет столећа хрватске књижевности…)
  • Фонд књига на страним језицима са око 5.000 наслова на енглеском, руском, француском, немачком, италијанском и другим језицима може се користити ван библиотеке.
  • Збирка некњижне грађе ( музикалије, фотодокумента и картографска грађа)
  • Часописи (Национална географија, Астрономија, Дигитал)

Поред класичне читаонице са 15 места, саставни део Одељења је Електронска читаоница са компјутерима где је корисницима омогућен приступ електронским сервисима.

Међубиблиотечка позајмица је услуга која се може користити уколико наша Библиотека не поседује публикацију коју корисник тражи (књигу, часопис, чланак, некњижну грађу и др.).

Народна библиотека Ужице врши међубиблиотечку позајмицу публикација из својих фондова и из фондова других библиотека у Србији и иностранству. За читаоце изван Ужица, публикације се позајмљују искључиво на захтев институција (библиотека). Трошкове за услуге постекспреса сноси корисник.

Међубиблиотечка позајмица је регулисана Правилником о коришћењу библиотечко-информационе грађе и извора, пружању основних услуга и начину рада са корисницима Народне библиотеке Ужице.

Поред годишње чланарине, на овом Одељењу важи и месечна чланарина у износу од 300 динара, која подразумева коришћење свих фондова искључиво у Библиотеци.

odeljenjestrucneknjige@biblioteka-uzice.rs

 

Skip to content