zavicajno

Студијска читаоница

Општа историја света за децу – Јохана Матије Шрека, штампана је у Лајпцигу 1784.г. код М.Г. Вајдманових наследника. Писана је готицом на немачком језику и има 380 страна. Садржи именски регистар и преглед историјских догађања од 551.г. пре нове ере до 1784.године.


 Завичајно одељење основано је 1965.године, као део националног фонда наше средине и служи као извор за многострука изучавања материјалне и духовне културе завичаја.
 У свом фонду садржи 6500 монографских публикација. Географски он обухвата Златиборски округ, грађу која третира проблематику овог подручја или су аутори из овог краја. Завичајни фонд има одређену културно-историјску и научно - документациону вредност, па се искључиво користи у студијској читаоници.

 У фонду периодике има 118 наслова подељених на стару и текућу периодику. Први и најстарији лист из 19. века, Златибор, излазио је у Ужицу у периоду од 1885 – 1893.г. У Библиотеци се чува 248 бројева, а оригинали се налазе у Свеучилишној библиотеци у Загребу. Богатство ужичке штампе налази се и у 33 наслова предратне периодике – Ужичке новине, Ужички глас, Ера, Ужички одјек,Народне новине,Учитељски подмладак и др., као и текуће периодике - локални лист Вести који излази од 1945.г. ( само један број је изашао 1941.), Ужичка недеља, као и часописи Међај, Ужички зборник, Историјска баштина.

 Завичајно одељење поседује богат фонд некњижне грађе – фотодокумената, плаката, позивница, микрофилмова, грамофонских плоча, звучних записа, географских карата, ЦД – ова и др.
 При овом одељењу је и фонд рукописа. Неки од њих су објављени ( Сећања – Мага Магазиновић, Варош, људи догађаји – Драгутин Прљевић), а неки чекају на објављивање (драмски текстови Јеврема Чакаревића, Етнографске забелешке Радоја Ускоковића...).

 Део културног наслеђа представљају и четири поклон збирке, које се чувају као посебне целине: Милоша Б. Јанковића, Митра П.Митровића, Драгутина М. Прљевића и Живана Л. Ћирића.

 Завичајни аутор Радован Поповић, новинар, књижевник, летописац, хроничар, библиограф и приређивач, поклонио је НБУ преко 2000 монографских публикација и периодике и тиме постао највећи дародавац ове установе.

 У фонду старе и ретке књиге најстарије књиге су: Општа историја света за децу/ Јохана Матије Шрека (1784.) и Историја разних словенских народа/ Јована Рајића (1794.)

Старо Ужице

Историја разних словенских народа – Јована Рајића, архимандрита у светом Архангелском манастиру Ковиље, штампана је у Бечу 1794.г. код господина Стевана Новаковића. Писмо је славено-сербско, а књига има 702 стране. Илустрована је гравирама српских владара. Садржи карте Паноније, Мисира, Дакије и Илирије рађене руком Захарија Орфелина, као и родослове кнежева и краљева српских и хрватских.