zavicajno


Народна библиотека Ужице
Трг партизана 12
31000 Ужице
Телефон: 031/514-578
Факс: 031/515-588
електронска пошта: nbiblio@ptt.rs
ПИБ: 101615423
Матични број: 07190697

Директор:
Душица Мурић
тел.: 031/515-588
тел.: 031/514-578/2
електронска пошта:
direktornbu@gmail.com
Матична служба:
Илија Смиљанић
тел.: 031/514-578/4
електронска пошта:
bibliosmi@gmail.com
Завичајно одељење:
Анђа Бјелић
тел.: 031/514-578/4
електронска пошта:
abjelic@biblioteka-uzice.rs
Одељење периодике:
Бацотић Гордана
тел.: 031/514-578/6
електронска пошта:
gbacotic@biblioteka-uzice.rs
Позајмно одељење за одрасле:
Бојана Маринчић
Биљана Давидовски
тел.: 031/514-578/5
електронска пошта:
dudabiblio@gmail.com

Одељење набавке и обраде:
Драгослава Родаљевић
тел.: 031/514-578/11
електронска пошта:
dragoslava@biblioteka-uzice.rs
Одељење стручне књиге:
Драгана Ристановић
Биљана Ристовић
тел.: 031/514-578/10
електронска пошта:
dristanovic@biblioteka-uzice.rs
Дечје одељење:
Зоран Полимчевић
Милош Радосављевић
Јасмина Луковић
тел.: 031/514-578/9
електронска пошта:
capulica@gmail.com

Рачуноводство:

Александра Вуковић
aleksandravukov@gmail.com
Соња Млађеновић
тел.: 031/514-578/1
smracunovodstvo@gmail.com