Електронска читаоница

Електронска читаоница располаже са 6 рачунара  од којих је један намењен слепим и слабовидим особама.

Дечје одељење

Фонд дечијег одељења примерен је деци предшколског узраста и ученицима Основних школа

Позајмно одељење за одрасле

Позајмно одељење за одрасле намењено је читаоцима старијим од 14 година.

Одељење периодике

Одељење периодике бави се набавком, обрадом, чувањем и давањем на коришћење континуираних извора.

Књижни огранак Рибашевина

Библиотека у Рибашевини смештена је у просторијама Месне заједнице у центру села.

Библиотека Севојно

Књижни огранак у Севојну почео је са радом 1967. године. Располаже фондом од око 16

Одељење библиографске обраде грађе и извора

У овом одељењу врши се стручна класификација, библиографска обрада, инвентарисање библиотечке грађе и извора и

Одељење стручне књиге

Одељење стручне књиге са читаоницом намењено је свим корисницима који се баве научно-истраживачким радом.

Одељење књиге на страном језику

Фонд дечијег одељења примерен је деци предшколског узраста и ученицима Основних школа

Матична служба

Народна библиотека Ужице врши матичну функцију за јавне, школске и специјалне библиотеке, као и за

Завичајно одељење

У фонду старе и ретке књиге најстарије књиге су: Општа историја света за децу/ Јохана
Skip to content