Службе

 • Директор:
  Душица Мурић
  контакт: 031 514 578, локал 102
  dusica.muric@biblioteka-uzice.rs
 • Служба рачуноводства:
  контакт: 031 514 578, локал 101
  office@biblioteka-uzice.rs
  racunovodstvo@biblioteka-uzice.rs
 • Служба за одржавање хигијене

У Народној библиотеци Ужице запослене су 24 особе, од којих 20 на неодређено и 4 на одређено време.

Структура запослених:

 • директор                                                                    1
 • дипломирани библиотекар саветник                2
 • виши дипломирани библиотекар                       5
 • дипломирани библиотекар                                  9
 • виши књижничар                                                    1
 • књиговезац                                                               1
 • благајник, лице за јавне набавке                        1
 • шеф рачуноводства                                                2                
 • помоћни радник                                                      2
 
 
 

Одељења

 • Позајмно одељење за одрасле
  контакт: 031 514 578, локал 103
  pozajmno@biblioteka-uzice.rs
 • Дечје одељење
  контакт: 031 514 578, локал 109
  decje@biblioteka-uzice.rs

 • Завичајно одељење
  контакт: 031 514 578, локал 104
  zavicajno@biblioteka-uzice.rs

 • Одељење стручне књиге
  контакт: 031 514 578, локал 110
  odeljenjestrucneknjige@biblioteka-uzice.rs

 • Одељење периодике
  контакт: 031 514 578, локал 106
  periodika@biblioteka-uzice.rs

 • Матична служба
  контакт: 031 514 578, локал 104
  maticna@biblioteka-uzice.rs

 • Одељење библиографске обраде грађе и извора
  контакт: 031 514 578, локал 111
  obrada@biblioteka-uzice.rs

 • Књиговезница
  контакт: 031 514 578, локал 107

 • Огранак Севојно
  контакт: 031 534 007
  sevojno@biblioteka-uzice.rs

 • Огранак Рибашевина
  ribasevina@biblioteka-uzice.r
Skip to content