• Заштита података о личности:

Pешење о именовању запосленог за заштиту података о личности

Kонтакт лица задуженог за заштиту података о личности у Народној библиотеци Ужице:

Илија Смиљанић, виши дипломирани библиотекар

031/514-578  лок. 104

ilija.smiljanic@biblioteka-uzice.rs

Skip to content