Светови Љубомира Симовића у новом броју „Међаја”

Светови Љубомира Симовића у новом броју „Међаја”

Нови „Међај” доноси нам својеврсну ужичку песничку трилогију „Трагање за Кондером” аутора Љубомира Симовића. Три његове књиге „Видик на две воде”, „Игла и конац” и „Источнице”, спојене у једну, чине песничку целину посвећену пишчевом родном граду и крају.

Аутор је поново читајући ове три књиге решио да припреми њихово критичко издање. Неке песме је скратио, неке преправио, с тежњом да се ово издање сматра дефинитивним и јединим меродавним у односу на претходна.

Сами наслови песама наговештавају бурне  догађаје који су у њима описани: Окупација Ужица, Вешала на Житној пијаци у Ужицу, Видик при бекству из Костојевића, Запевка на гробу капетана Шуљагића.

  • Његове пунокрвне песничке слике освајају нас готово чулном конкретношћу. Тако, на пример, вешала на Житној пијаци и Злакушкој рампи, јавна кујна на Царини, пољопривредно добро у Турици, гроб на Варди или Јокина ћуприја, железничка станица и кантарџиница из времена које има све мање сведока, кроз сугестивно прожимање звука и знака у Симовићевим песмама присутни су до зачудне блискости, до тога да живо осећамо њихово присуство, пише уредник часописа Зоран Јеремић.

Симовић је једном приликом рекао да у поезији не можемо имати Бодлера ако немамо Париз, нити можемо имати Доментијана и Теодосија ако немамо Хиландар и Студеницу. Јеремић додаје: „Не можемо имати ни Симовића ако немамо Ужице. Нити можемо имати Ужице ако нас на путу из доњег у горњи град не води његов песник.

Објављивање овог броја часописа Међај омогућили су Министарство културе и информисања Републике Србије и Град Ужице.

shares
Skip to content