Семинар „Култура једнакости“ у НБУ

Семинар „Култура једнакости“ у НБУ

У Народној библиотеци Ужице одржан је семинар „Култура једнакости“ на коме је присуствовало око 30 библиотекара Златиборског округа.

Аутори и реализатори програма били су др Дејан Масликовић, руководилац групе за инспекцијске послове у области културе (Министарство културе и информисања) и Александар Богдановић, (Центар за развој инклузивног друштва).
Тема је била рад са особама са инвалидитетом. Предавачи су представили различита решења како библиотеке учинити приступачним за ову категорију корисника, наводећи ефикасне примере из праксе. Предавање је организовано у оквиру сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2022. годину, које финансијки подржава Министарство културе и информисања Републике Србије.

Истог дана одржан је и састанак Подружнице Библиотекарског друштва Србије за Златиборски округ. Уводну реч дали су председник Подружнице Илија Смиљанић и секретар Љиљана Ракић. О раду управног тела Друштва говорила је Драгослава Родаљевић, а Хадија Кријешторац је представила пројекат „Дигитални радио Полимље“. Дат је предлог за увођење награде на нивоу подружнице.
📃На крају састанка подељен је стручни часопис Корак библиотеке који финансира Министарство културе и информисања.
shares
Skip to content