Изложба фотографија “Пристајање на нестајање”

Изложба фотографија “Пристајање на нестајање”

      У петак, 9. фебруара 2024. године у холу Народне библиотеке Ужице отворена је изложба фотографија „Пристајање на нестајање“ ауторке Слађане Пантелић, ужичанке, која данас живи и ради у Новом Саду, фотографијом се бави из љубави. Учешћем на разним домаћим и међународним изложбама и фото конкурсима остварила је запажене резултате и више пута је награђивана. Чланица је Фото-савеза Србије и Фото-комуне „24. Кадар”.

     Тема изложбе односи се на намерно уништавање и спаљивање књига  што није била ретка појава током историје. Разлози су углавном били верске, политичке или идеолошке природе и представљали су знак потпуне нетолеранције према другачијем мишљењу. Често су књиге сматране опасним предметима, па се њиховим уништавањем брисало и сведочанство о културном идентитету једног народа. У прошлости су гореле читаве библиотеке, а неке су трајно уништене, почевши од  Александријске библиотеке па до неких немилих примера у 20. веку. Свакако не можемо заборавити ни страшан књигоцид, када је 6. априла 1941. године уништена Народна библиотека на Косанчићевом венцу. Тада је заувек нестао вредан књижни фонд од 500.000 свезака, 1.424 ћирилских рукописа и повеља од XII до XVII века, уништена је вредна картографска и графичка збирка, 4.000 часописа и 1.800 наслова новина, затим недовољно проучена збирка турских докумената о Србији, инкунабуле и старе штампане књиге, и целокупна преписка значајних личности из културе и политичке историје Србије и Југославије. Уништене су личне библиотеке Вука Караџића, Доситеја Обрадовића, Ђуре Даничића, Јанка Шафарика.

      Поставком изложбе у Народној библиотеци Ужице „Пристајање на нестајање“ која сведочи о нестајању културног блага указује се на значај постојања оваквих здања. Основна улога библиотеке као установе је да  прикупља, чува и даје на коришћење књиге и други библиотечки материјал што представља важну карику у заштити културне баштине.

 

 

shares
Skip to content